SLOVO ARCHITEKTA

Na nároží ulíc Rustaveliho a Detvianskej bol dlhé roky chátrajúci pozemok v priamom srdci Rače.

Keď nás oslovil investor , aby sme v tomto rôznorodom špecifickom priestore navrhli nový projekt, bola to veľká výzva a nebolo to ľahké, dospieť k finálnemu riešeniu. V tomto priestore je veľká rôznorodosť štruktúr tvarov a architektonických foriem rôznej kvality a úrovne, ktorá vznikala v rôznom čase a priestore. Od malých dvojpodlažných domčekov pôvodného centra Rače až po veľké objemy panelových bytových domov z čias socializmu, ktoré sú pár metrov od nich. Bolo veľkou výzvou a ťažkým rozhodovaním k čomu sa prikloniť a ako tvarovať objem novej architektúry tak, aby sa hodil aj k starému a aj k novému a naším želaním bolo, aby skôr harmonicky dotváral a vylepšoval mestský priestor centra. Bolo výzvou, či sa objemovo prikloniť k malým tiež dvojpodlažnýcm domčekom starej Rače a urobiť nejaký Disneyland  v štýle vinohradnickych domčekov, alebo veľkým objemom bývalej socialistickej výstavby.  

Nakoniec sme sa rozhodli tvarovať objekt tak, aby pôsobil ako pojítko medzi starým a novým a aby pokiaľ možno dotváral a dopĺňal existujúcu zástavbu a  dolaďoval normálnou novou modernou sebavedomou architektúrou, rešpektujúc pritom to staré a okolité.  Preto sme navrhli objem stavby, korý smerom k ulici Detvianskej začína ako jednopodlažná stavba s uskočenými stupňami dalších dvoch podlaží, ktoré rešpektujú jednoduchosť susednej stavby Slovenskej Sporiteľne, ale zároveň sa snaží hmota pôsobiť reprezentativne a mestsky. Rozhodli sme sa pre univerzálne mestské obchodné prízemie prvé nadzemné podlažie, kde sú k dispozícii na predaj krásne moderné obchodné priestory v samom srdci Rače. A na ostatných dvoch poschodiach administratívne priestory a v pripade záujmu ponúknuť na najvyššom podlaži aj bývanie. 

Je málo Developerských projektov v Bratislave, kde môže podnikateľ, záujemca mať na jednom mieste nad sebou na 1NP svoju prevádzku priamo z ulice s výkladom do ulice a na druhom poschodí svoju kanceláriu a na treťom svoje bývanie. A v suteréne pohodlné parkovanie.

Budovu sme navrhli preto na stľpovom železobetonovom skelete, ktorý umožnuje v čase a priestore do budúcnosti veľkú flexibilitu prevádzky objektu a univerzálnosť použitia na všetkých podlažiach  takmer na akúkoľvek obchodnú prevádzku.

Budovu sme obliekli do príjemného šatu modernej fasády tak, aby bola moderným prvkom architektúry centra Rače.  Nech divák posúdi nakoľko sa nám to podarilo.  Dúfam a verím, že po dostavaní bude vzbudzovať skôr pozitívne emocie a želám si, aby dobre slúžila svojmu účelu, lebo to bolo cieľom nášho snaženia.

Ing. arch. Mário Budinský
Budinsky & Partners s.r.o.
Haburská 10
821 01 Bratislava